Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelõ neve, elérhetõségei

Az adatkezelõ megnevezése:  MKAD Online Trade Kft. (a továbbiakban: Adatkezelõ)

Az adatkezelõ levelezési címe: 1074 Budapest Hársfa u. 21. 2.emelet.

Az adatkezelõ e-mail címe: segitseg@alkupon.hu

Az adatkezelõ telefonszáma: +36 (1) 490 0010

Az adatkezelés terjedelme: A feliratkozásával/regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy a megadott adatait közvetlen üzletszerzési célból, továbbá a www.alkupon.hu honlap üzemeltetése keretében visszavonó nyilatkozatáig az adatkezelõ illetve az adatkezelõ tulajdonában álló vagy az adatkezelõ tulajdonosi körével megegyezõ tulajdonosi körû gazdasági társaság kezelje, azaz összegyûjtse, feldolgozza és tárolja, illetve ugyanezen célból saját vagy üzleti partneri ajánlatot juttasson el postai, vagy elektronikus (e-mail, SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs eszköz útján.

 

2. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés idõtartama

2.1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

 

Az cookie-król:

Az Adatkezelõ a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betûbõl és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészõjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közremûködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegû információt gyûjtsünk a látogatóinkról.

 

Az cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

Az honlap által használt cookie-k fõbb jellemzõi:

A mûködéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetõvé teszik a weboldal alapvetõ funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhetõ az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k : Ezek a cookie-k információkat gyûjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról.  Ezek a cookie-k nem gyûjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekbõl nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetõek az Ön számára. Errõl pedig bõvebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

§     Internet Explorer

§     Firefox

§     Chrome

 

2.2. A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja.

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelõt terhelõ, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

 

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelõ számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megõrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell õrizniük.

 

A kezelt adatok köre:

A megrendeléshez név, lakcím és e-mail cím szükséges, a számla kiállításához pedig név és lakcím. 

 

Az adatkezelés idõtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell õrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelõ az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megõrizni.

 

 

2.3. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) elõírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerzõdéses partnerünk közremûködésével kiszállítsuk az Ön számára.

 

A kezelt adatok köre:

Az adatkezeléshez a név, szállítási cím, választott pickpack pont és telefonszám megadása szükséges a Megveszem gombra történő kattintást követően.

 

Az adatkezelés idõtartama:

Az Adatkezelõ az adatokat a megrendelt áru kiszállításának idõtartamáig kezeli.

 

2.4. A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvetõ feltételeirõl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelõ, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

 

A kezelt adatok köre:

A www.alkupon.hu weblapon történõ hírlevél feliratkozás esetén az alábbi adatok kerülhetnek rögzítésre: név, e-mail cím, feliratkozó neme, születési dátum, város, feliratkozás dátuma, feliratkozás IP címe, hírlevél megnyitások, hírlevelekben található linkekre történõ kattintás.

 

Az adatkezelés idõtartama:

Az utolsó hírlevél megnyitástól számított 2 év, illetve a hozzájárulásának visszavonása.

2.5. A kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja.

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) elõírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja a honlap zavartalan használatának, kuponok megvásárlásának biztosítása, továbbá hogy a feltett kérdésére válaszolni tudjunk.

 

A kezelt adatok köre:

A kapcsolatfelvételkor név, e-mail cím, nem, jelszó, állampolgárság, születési dátum, cím, telefonszám megadása szükséges.

 

Az adatkezelés idõtartama:

A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket legfeljebb egy hónapig tároljuk, de bármikor lehetõsége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni. A regisztrációs adatokat az utolsó bejelentkezéstõl számított kettõ évig tároljuk.

 

2.6. További adatkezelések

 

Amennyiben az Adatkezelõ további adatkezelést kíván végezni, akkor elõzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeirõl (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés idõtartama).

 

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelõnek teljesítenie kell. Az Adatkezelõ az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelõ), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelõ tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

2.7. Fizetéshez kapcsolódó adatkezelések

 

Elfogadom, hogy MKAD Online Trade Kft. (1074 Budapest, Hársfa u. 21. 2.emelet) által a www.alkupon.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 

 

3. Adatfeldolgozó igénybevételérõl és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükrõl

 

 

3.1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Sigmanet Kft.

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@sigmanet.hu

Az Sigmanet Kft. az Adatkezelõvel kötött írásbeli szerzõdés alapján a személyes adatok tárolását végzi a szerverein. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

3.2. Az áruszállítással összefüggõ adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com

Az adatfeldolgozó telefonszáma: (+36 1) 802 0265

A GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. az Adatkezelõvel kötött írásbeli szerzõdés alapján közremûködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. a vevõ nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának idõtartamáig kezelheti, ezt követõen haladéktalanul törli.

 

4. Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelõ kijelenti, hogy megfelelõ biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

5. Az adatkezelés során Önt megilletõ jogok

 

Az adatkezelés idõtartamán belül Önt megilleti:

-      a tájékoztatáshoz való jog,

-      az adatok helyesbítéséhez való jog,

-      az adatok törléséhez való jog,

-      az adatok zárolásához való jog,

-      a tiltakozás joga.

 

Ön az adatkezelés idõtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelõtõl a személyes adatai kezelésérõl. Az Adatkezelõ a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthetõ formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

Ön az adatkezelés idõtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelõ a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelõ legkésõbb 15 napon belül eleget tesz.

 

Önnek lehetõsége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelõ legkésõbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelõt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelõ jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

 

Ön kérheti, hogy az Adatkezelõ zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhetõ, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

-      ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelõre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelõ, adatátvevõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelezõ adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;

-      ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

 

Az Adatkezelõ a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérõl Önt írásban tájékoztatja.

 

6. Jogorvoslati lehetõségek

 

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelõ megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelõ nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelõvel szemben bírósághoz fordulhat. 

 

7. Adatvédelmi nyilvántartásba történõ bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelõnek a marketingtevékenységével összefüggõ adatkezelését kell bejelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-78060/2014 nyilvántartási számokon jegyezte be az ezzel összefüggõ adatkezelésünket.

 

8. Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Az Adatkezelõ fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követõ használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelõ gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhetõ legyen a honlapon.

Oldal tetejére